Αγγλικός Όρος
space grammar
Πηγή
Crystal (1997, 2002, 2008)
Προτεινόμενος Ελληνικός Όρος
Όρος
χωρική γραμματική (η), γραμματική του χώρου (η)

feedback