ALL        Α   Β   Γ   Δ   Ε   Ζ   Η   Θ   Ι   Κ   Λ   Μ   Ν   Ξ   Ο   Π   Ρ   Σ   Τ   Υ   Φ   Χ   Ψ   Ω 

185 results
Greek Term English Term
ρήματα-γέφυρα (τα) bridge verbs
ρήματα φορέα εμπειρίας (τα) experiencer verbs
Ρήματα ψυχικού πάθους (τα) Psych verbs
ρηματική ορισματική δομή (η) verb argument constructions
ρηματική φράση (η) verb phrase (VP)
ρηματικό επίθετο (το) verbal adjective
ρηματικά συμπλέγματα (τα) verbal clusters
ρηματική ομάδα verbal group
ρηματικό μόριο verbal particle
ρηματικές καταλήξεις verb's termination