Αγγλικός Όρος
experiencer verbs
Πηγές
Cruse (2006)
Trask (1993)
Crystal (2008)
Fromkin (2011)
Routledge Dictionary of Language and Linguistics (1996)
Προτεινόμενος Ελληνικός Όρος
Όρος
ρήματα φορέα εμπειρίας (τα)

feedback