ALL        Α   Β   Γ   Δ   Ε   Ζ   Η   Θ   Ι   Κ   Λ   Μ   Ν   Ξ   Ο   Π   Ρ   Σ   Τ   Υ   Φ   Χ   Ψ   Ω 

185 results
Greek Term English Term
ρήμα που δηλώνει δράση (το) action-denoting verb
ρήμα-γέφυρα (το) bridge verb
ρήμα κίνησης (το) movement verb
ρήματα μη-γέφυρα (τα) non-bridge verbs
ρήματα λογικοπροτασιακής στάσης (τα) propositional attitude verbs
ρήμα ψυχικού πάθους (το) psych-verb
ρήμα ψυχικού πάθους semantic equipollent
Ρήμα σε δεύτερη θέση (το) Verb second (V2)
ρήματα αισθήσεως/αντίληψης (τα) verba sentiendi
ρήματα βουλητικά voluntary verbs