ALL        Α   Β   Γ   Δ   Ε   Ζ   Η   Θ   Ι   Κ   Λ   Μ   Ν   Ξ   Ο   Π   Ρ   Σ   Τ   Υ   Φ   Χ   Ψ   Ω 

185 results
Greek Term English Term
ραχιαίος dorsal
Ραχιαίος-α-ο dorsal
ραχιαιοουρανικός,-ή,-ό dorsopalatal
ραχιαιοϋπερωικός-ή-ό dorso-palatal
ραχιαιοουρανικός-ή-ό dorso-velar
ρέουσα αφασία (η) fluenta aphasia
ρεαλισμός (ο) realism
ρεπερτόριο (το) repertoire
ρεπερτόριο (το) repertory
ραχιαίο μέρος γλώσσας tongue dorsum