Αγγλικός Όρος
dorsal
Κλάδος Γλωσσολογίας
ΦΩΝΗΤΙΚΗ
Πηγές
Carr (2008)
Crystal
Ladefoged
Routledge Dictionary of Language and Linguistics (1996)
Προτεινόμενος Ελληνικός Όρος
Όρος
Ραχιαίος-α-ο
Πηγή
Ξυδόπουλος (2007)

feedback