Αγγλικός Όρος
dorso-palatal
Κλάδος Γλωσσολογίας
ΦΩΝΗΤΙΚΗ
Πηγή
Crystal (2008)
Προτεινόμενος Ελληνικός Όρος
Όρος
ραχιαιοϋπερωικός-ή-ό

feedback