Αγγλικός Όρος
dorsal
Κλάδος Γλωσσολογίας
ΦΩΝΗΤΙΚΗ
Πηγές
Carr (2008)
Crystal
Ladefoged
Routledge Dictionary of Language and Linguistics (1996)
Προτεινόμενοι Ελληνικοί Όροι
Όρος
οπίσθιο μέρος της γλώσσας (το)
Πηγή
Ξυδόπουλος (2007)
Όρος
ραχιαίος
Πηγή
Ξυδόπουλος (2007)

feedback