Αγγλικός Όρος
dorsopalatal
Κλάδος Γλωσσολογίας
ΦΩΝΗΤΙΚΗ
Πηγή
Crystal (2008)
Προτεινόμενος Ελληνικός Όρος
Όρος
ραχιαιοουρανικός,-ή,-ό

feedback