ALL        Α   Β   Γ   Δ   Ε   Ζ   Η   Θ   Ι   Κ   Λ   Μ   Ν   Ξ   Ο   Π   Ρ   Σ   Τ   Υ   Φ   Χ   Ψ   Ω 

185 results
Greek Term English Term
ρωτικός χρωματισμός φωνηέντων R-coloring of vowels
ρωτικοποίηση rhotacization
ρωτικοποιημένος-η-ο rhotacized
ρωτικός-ή-ό rhotic
ρωτικά (τα) rhotics