ALL        Α   Β   Γ   Δ   Ε   Ζ   Η   Θ   Ι   Κ   Λ   Μ   Ν   Ξ   Ο   Π   Ρ   Σ   Τ   Υ   Φ   Χ   Ψ   Ω 

185 results
Greek Term English Term
ρύθμιση της γνάθου (η) jaw setting
Ρύθμιση (η) modulation
ρυθμιστική γραμματική (η) normative grammar
ρύθμιση παραμέτρων (η) parameter setting
ρύθμιση φώνησης (η) phonatory setting
ρυθμιστική γραμματική (η) prescriptive grammar
ρυθμιστική γραμματική (η) prescriptive grammar
ρυθμικός περίγυρος rhythm contour
ρυθμικότητα (η) rhythmicality
ρύθμιση (η) setting