ALL        Α   Β   Γ   Δ   Ε   Ζ   Η   Θ   Ι   Κ   Λ   Μ   Ν   Ξ   Ο   Π   Ρ   Σ   Τ   Υ   Φ   Χ   Ψ   Ω 

185 results
Greek Term English Term
Ρομά (ο,η) Gypsy
ρουθούνια (τα) nostrils
Ρουμανικά RO
Ρομάτζι (το) Romaji
Ρομανικός,-ή,-ό Romance
ρομανικές γλώσσες romance languages
Ρουμανικά Romanian
ρομαντισμός romanticism
Ρομανί (η) (γλώσσα) Romany
Ρουάντα (η) (γλώσσα) Rwanda