Αγγλικός Όρος
romance languages
Κλάδος Γλωσσολογίας
ΓΕΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΟΛΟΓΙΑ
Πηγές
Carr (2008)
Routledge Dictionary of Language and Linguistics (1996)
Προτεινόμενοι Ελληνικοί Όροι
Όρος
ρομανικές γλώσσες
Πηγή
Lyons (2002)
Όρος
νεολατινικές γλώσσες
Πηγή
Μπαμπινιώτης

feedback