ALL        Α   Β   Γ   Δ   Ε   Ζ   Η   Θ   Ι   Κ   Λ   Μ   Ν   Ξ   Ο   Π   Ρ   Σ   Τ   Υ   Φ   Χ   Ψ   Ω 

185 results
Greek Term English Term
ρουτίνα ευφημισμού euphemism treadmill
ρυθμίζω modulate
ρυθμικό περίγραμμα rhythm contour
Ρυθμική Φωνολογία rhythm phonology
ρυθμικός κανόνας rhythm rule
Ρυθμική δομή (η) rhythmic structure
Ρούντι (η) (γλώσσα) RN
ρουτίνα (η), πραγματολογικά δεσμευμένη έκφραση (η) routine
ρουμανική Rumanian
ρούνος (ο) rune