Αγγλικός Όρος
RN
Κλάδος Γλωσσολογίας
ΓΕΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΟΛΟΓΙΑ
Πηγή
ISO639
Προτεινόμενος Ελληνικός Όρος
Όρος
Ρούντι (η) (γλώσσα)
Πηγή
https://el.wikipedia.org/wiki/ISO_639:r

feedback