ALL        Α   Β   Γ   Δ   Ε   Ζ   Η   Θ   Ι   Κ   Λ   Μ   Ν   Ξ   Ο   Π   Ρ   Σ   Τ   Υ   Φ   Χ   Ψ   Ω 

185 results
Greek Term English Term
Ρυούκυου (η) (γλώσσα) Japanese-Ryukyuan
ρωτακισμός (ο) rhotacism
Ρωτακισμός (ο) rhotacization
ρωμαίοι γραμματικοί Roman grammarians
Ρωσικά RU
Ρωσική Russian
Ρωσικά Russian
ρυθμός ομιλίας speech rate
ρυθμός ομιλίας (ο) speech rhythm
ΡΦ (Ρηματική Φράση) (η) vp