Αγγλικός Όρος
vp
Κλάδος Γλωσσολογίας
ΣΥΝΤΑΞΗ
Πηγή
Trask (1993)
Προτεινόμενος Ελληνικός Όρος
Όρος
ΡΦ (Ρηματική Φράση) (η)

feedback