Αγγλικός Όρος
Russian
Κλάδος Γλωσσολογίας
ΓΕΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΟΛΟΓΙΑ
Πηγές
Ladefoged (2007)
Routledge Dictionary of Language and Linguistics (1996)
Προτεινόμενοι Ελληνικοί Όροι
Όρος
Ρωσική
Πηγή
Lyons (2002)
Όρος
Ρωσικά
Πηγή
Crystal (2003)

feedback