Αγγλικός Όρος
rhotacism
Κλάδοι Γλωσσολογίας
ΦΩΝΗΤΙΚΗ
ΦΩΝΟΛΟΓΙΑ
Πηγή
Lyle Campbell & Mauricio J. Mixco (2007)
Προτεινόμενος Ελληνικός Όρος
Όρος
ρωτακισμός (ο)
Πηγή
Μπαμπινιώτης

feedback