Αγγλικός Όρος
rhotacization
Κλάδοι Γλωσσολογίας
ΦΩΝΗΤΙΚΗ
ΦΩΝΟΛΟΓΙΑ
Πηγές
Crystal (2008)
Ladefoged (2007)
Προτεινόμενος Ελληνικός Όρος
Όρος
Ρωτακισμός (ο)

feedback