Αγγλικός Όρος
Roman grammarians
Κλάδος Γλωσσολογίας
ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ
Πηγή
Lyons (1968)
Προτεινόμενος Ελληνικός Όρος
Όρος
ρωμαίοι γραμματικοί
Πηγή
Lyons (2002)

feedback