Αγγλικός Όρος
euphemism treadmill
Κλάδος Γλωσσολογίας
ΣΗΜΑΣΙΟΛΟΓΙΑ
Πηγή
Xydopoulos (2008)
Προτεινόμενος Ελληνικός Όρος
Όρος
ρουτίνα ευφημισμού
Πηγή
Ξυδόπουλος (2007)

feedback