Αγγλικός Όρος
rhythm contour
Πηγή
Crystal
Προτεινόμενοι Ελληνικοί Όροι
Όρος
ρυθμικός περίγυρος
Όρος
ρυθμικό περίγραμμα

feedback