ALL        Α   Β   Γ   Δ   Ε   Ζ   Η   Θ   Ι   Κ   Λ   Μ   Ν   Ξ   Ο   Π   Ρ   Σ   Τ   Υ   Φ   Χ   Ψ   Ω 

185 results
Greek Term English Term
ρόλος ιδιοτήτων δράστη (ο) agentive qualia role
ρόλοι ορισμάτων (οι) argument roles
ροή drift
ρόλος του συμμετέχοντος (ο) participant role
Ρόλος του συμμετέχοντος (ο) participant role
ρόλοι ιδιοτήτων (οι) qualia roles
Ριτβαν (η) (γλώσσα) Ritwan
ρόλος (ο) role
ρόλος rule
ρόλοι σθένους valency roles