Αγγλικός Όρος
agentive qualia role
Πηγή
Cruse (2006)
Προτεινόμενος Ελληνικός Όρος
Όρος
ρόλος ιδιοτήτων δράστη (ο)

feedback