Αγγλικός Όρος
rule
Κλάδος Γλωσσολογίας
ΓΕΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΟΛΟΓΙΑ
Πηγές
Trask (1993)
Carr (2008)
Crystal
Hartmann & James (2002)
Routledge Dictionary of Language and Linguistics (1996)
Προτεινόμενοι Ελληνικοί Όροι
Όρος
κανόνας (ο)
Πηγή
Ξυδόπουλος (2007)
Όρος
ρόλος

feedback