Αγγλικός Όρος
qualia roles
Κλάδος Γλωσσολογίας
ΣΗΜΑΣΙΟΛΟΓΙΑ
Πηγή
Cruse (2006)
Προτεινόμενος Ελληνικός Όρος
Όρος
ρόλοι ιδιοτήτων (οι)

feedback