Αγγλικός Όρος
routine
Κλάδος Γλωσσολογίας
ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗ ΓΛΩΣΣΟΛΟΓΙΑ
Πηγή
Richards et al. (1985)
Προτεινόμενος Ελληνικός Όρος
Όρος
ρουτίνα (η), πραγματολογικά δεσμευμένη έκφραση (η)
Πηγή
Γεωργία Νικολάου (2016)

feedback