Αγγλικός Όρος
modulation
Πηγή
Crystal (2008)
Προτεινόμενος Ελληνικός Όρος
Όρος
Ρύθμιση (η)

feedback