Αγγλικός Όρος
phonatory setting
Κλάδος Γλωσσολογίας
ΦΩΝΗΤΙΚΗ
Πηγή
Crystal (1997, 2002)
Προτεινόμενος Ελληνικός Όρος
Όρος
ρύθμιση φώνησης (η)

feedback