Αγγλικός Όρος
rhythmicality
Πηγή
Crystal (2008)
Προτεινόμενος Ελληνικός Όρος
Όρος
ρυθμικότητα (η)

feedback