Αγγλικός Όρος
parameter setting
Πηγή
Crystal (1997, 2002)
Προτεινόμενος Ελληνικός Όρος
Όρος
ρύθμιση παραμέτρων (η)
Πηγή
Ξυδόπουλος (2007)

feedback