Αγγλικός Όρος
prescriptive grammar
Πηγές
Crystal
Fromkin (2011)
Hartmann & James (2002)
Routledge Dictionary of Language and Linguistics (1996)
Προτεινόμενος Ελληνικός Όρος
Όρος
ρυθμιστική γραμματική (η)
Πηγή
ΛΚΝ

feedback