Αγγλικός Όρος
rhotacization
Κλάδος Γλωσσολογίας
ΦΩΝΗΤΙΚΗ
Πηγές
Crystal (2008)
Ladefoged (2007)
Προτεινόμενος Ελληνικός Όρος
Όρος
ρωτικοποίηση

feedback