Αγγλικός Όρος
fluenta aphasia
Πηγή
Routledge Dictionary of Language and Linguistics (1996)
Προτεινόμενος Ελληνικός Όρος
Όρος
ρέουσα αφασία (η)
Πηγή
Α. Π. Μούστρης

feedback