Αγγλικός Όρος
dorso-velar
Κλάδος Γλωσσολογίας
ΦΩΝΗΤΙΚΗ
Πηγή
Crystal (2008)
Προτεινόμενος Ελληνικός Όρος
Όρος
ραχιαιοουρανικός-ή-ό

feedback