Αγγλικός Όρος
semantic equipollent
Κλάδος Γλωσσολογίας
ΣΗΜΑΣΙΟΛΟΓΙΑ
Προτεινόμενος Ελληνικός Όρος
Όρος
ρήμα ψυχικού πάθους

feedback