Αγγλικός Όρος
voluntary verbs
Πηγή
Crystal
Προτεινόμενος Ελληνικός Όρος
Όρος
ρήματα βουλητικά
Πηγή
Crystal (2003)

feedback