Αγγλικός Όρος
bridge verb
Πηγή
Routledge Dictionary of Language and Linguistics (1996)
Προτεινόμενος Ελληνικός Όρος
Όρος
ρήμα-γέφυρα (το)

feedback