Αγγλικός Όρος
non-bridge verbs
Πηγή
Crystal (2008)
Προτεινόμενος Ελληνικός Όρος
Όρος
ρήματα μη-γέφυρα (τα)

feedback