Αγγλικός Όρος
psych-verb
Πηγή
Trask (1993)
Προτεινόμενος Ελληνικός Όρος
Όρος
ρήμα ψυχικού πάθους (το)

feedback