Αγγλικός Όρος
Verb second (V2)
Κλάδος Γλωσσολογίας
ΣΥΝΤΑΞΗ
Πηγές
Trask (1993)
Crystal (2008)
Προτεινόμενος Ελληνικός Όρος
Όρος
Ρήμα σε δεύτερη θέση (το)

feedback