Αγγλικός Όρος
movement verb
Κλάδος Γλωσσολογίας
ΣΗΜΑΣΙΟΛΟΓΙΑ
Πηγή
Dirk Geeraerts, ‎Hubert Cuyckens (2007)
Προτεινόμενος Ελληνικός Όρος
Όρος
ρήμα κίνησης (το)

feedback