Αγγλικός Όρος
verba sentiendi
Κλάδος Γλωσσολογίας
ΣΗΜΑΣΙΟΛΟΓΙΑ
Πηγή
Routledge Dictionary of Language and Linguistics (1996)
Προτεινόμενος Ελληνικός Όρος
Όρος
ρήματα αισθήσεως/αντίληψης (τα)

feedback