Αγγλικός Όρος
propositional attitude verbs
Κλάδος Γλωσσολογίας
ΣΗΜΑΣΙΟΛΟΓΙΑ
Πηγή
Cruse (2006)
Προτεινόμενος Ελληνικός Όρος
Όρος
ρήματα λογικοπροτασιακής στάσης (τα)

feedback