Αγγλικός Όρος
verb argument constructions
Κλάδος Γλωσσολογίας
ΓΝΩΣΙΑΚΗ ΓΛΩΣΣΟΛΟΓΙΑ
Πηγή
Evans (2007)
Προτεινόμενος Ελληνικός Όρος
Όρος
ρηματική ορισματική δομή (η)

feedback