Αγγλικός Όρος
verb phrase (VP)
Κλάδος Γλωσσολογίας
ΣΥΝΤΑΞΗ
Πηγές
Trask (1993)
Routledge Dictionary of Language and Linguistics (1996)
Προτεινόμενος Ελληνικός Όρος
Όρος
ρηματική φράση (η)
Πηγή
ΕΚΠΑ

feedback