Αγγλικός Όρος
Psych verbs
Κλάδος Γλωσσολογίας
ΣΗΜΑΣΙΟΛΟΓΙΑ
Πηγή
Crystal (2008)
Προτεινόμενος Ελληνικός Όρος
Όρος
Ρήματα ψυχικού πάθους (τα)
Πηγή
Θεοφανοπούλου-Κοντού (2002)

feedback