Αγγλικός Όρος
verbal clusters
Πηγή
Crystal (2008)
Προτεινόμενος Ελληνικός Όρος
Όρος
ρηματικά συμπλέγματα (τα)

feedback