ALL        Α   Β   Γ   Δ   Ε   Ζ   Η   Θ   Ι   Κ   Λ   Μ   Ν   Ξ   Ο   Π   Ρ   Σ   Τ   Υ   Φ   Χ   Ψ   Ω 

185 results
Greek Term English Term
ρητός-ή-ό explicit
ρητόεπιτελεστικό explicit performative
ρητορισμός (ο) inflated language
ρητική rhetic
ρητική πράξη (η) rhetic act
ρητορικός-ή-ό rhetoric
ρητορικός-ή-ό rhetorical
ρητορικοί τύποι συλλογισμού rhetorical figures
ρητορική ερώτηση (η) rhetorical question
ρητορική δομή (η) rhetorical structure